Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Český Krumlov, ul. Českobratrská, obnova kanalizace a vodovodu, SO 01 Kanalizace Rekonstrukce bezvýkopovou metodou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí kanalizace (jedná se o SO 01 Kanalizace dle projektové dokumentace). Rekonstrukce kanalizace je navržena bezvýkopově, sanací rukávcem. Bude provedena ze sanačního rukávce pro potrubí dimenze DN 300 a 400 mm, o celkové délce 261,0 m, z toho bezvýkopovou metodou UV LINER 207,0 m a metodou INVERZNÍ 54,0 m. V trase rekonstrukce kanalizace bude zatěsněno 12 ks kanalizačních přípojek.
Součástí sanace kanalizace je též sanace stávajících revizních šachet.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavebního záměru, která je součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění: Český Krumlov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Petr Pešek
e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
tel: 380766700
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie (s uveřejněním výzvy)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.10.2021 09:00
Datum zahájení: 30.09.2021 13:48
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: