Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím Český Krumlov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební práce
Prohlídka místa plnění je 17.3. v 10:00 hod, sraz v 9:50 hod před hlavním vchodem na adrese ZŠ Za Nádražím 222, Český Krumlov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Kristýna Čábelová
e-mail: kristyna.cabelova@ckrumlov.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 31.03.2021 09:00
Datum zahájení: 02.03.2021 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: