Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Relaxační zóny pod Jižními terasami Vstupy do vody
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Vytvoření dvou samostatných míst (vzdálenost mezi nimi cca 55 m) pro vstup do vodního toku Vltava. Vlastní prvek „vstupu do vody“ je zformován do sestavy 4 dílců „volně“ osazených do přírodního břehu řeky. Jednotlivé díly (lavice) jsou navrženy vůči sobě půdorysně posunuty a prostor mezi díly budou zatravněny. Hlavním osazovacím prvkem je železobetonová schodnice, skrytá pod terénem. K výstupu z řeky slouží menší prvek schodiště, navazující v ose na skrytou schodnici.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Kristýna Čábelová
e-mail: kristyna.cabelova@ckrumlov.cz
tel: 380766706
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie (s uveřejněním výzvy)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.08.2020 09:00
Datum zahájení: 28.07.2020 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: