Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup silové elektřiny pro město Český Krumlov na roky 2020 až 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 10 700 MWh pro roky 2020 až 2021, ve složení 10 092 MWh v hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 608 MWh v hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Proběhla elektronická poptávková aukce dle Burzovních pravidel ČMKBK (podrobně viz. písemná zpráva zadavatele)
Kontakt: Jana Kitzbergerová
e-mail: advokat@akck.cz
tel: 724907155
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ano
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Zadavatel nakoupil dodávky elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno (dále jen „ČMKBK“) v souladu s § 64 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek.
Zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje v § 64 možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění při splnění podmínky, že jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách. Podle § 2 zákona č. 229/2006 Sb., o komoditních burzách se burzovním obchodem rozumí koupě nebo prodej komodit, sjednané na burze v místnostech a hodinách určených pro burzovní shromáždění. Tento zákon rovněž stanovuje podmínky pro vznik a vlastní fungování komoditní burzy.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 28.11.2019 23:59
Datum zahájení: 28.11.2019 00:01
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: