Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: výměna svítidel v rozsahu dle technické dokumentace tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201, ČSN EN 12 464-2 a splnění požadavku poskytovatele dotace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)

nebo v listinné podobě na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov na adrese:
Město Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Kontakt: Kontaktní osoby zadavatele:
Kristýna Čábelová
e-mail: kristyna.cabelova@ckrumlov.cz
tel: 380766706

Zástupce zadavatele pro výběrové řízení:
Jana Kitzbergerová, advokát
e-mail: advokat@akck.cz
tel: 724907155
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie (s uveřejněním výzvy)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.12.2019 10:00
Datum zahájení: 29.11.2019 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: