Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SOVT-RADIO s.r.o.
IČO: 47238810
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 949 860,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 149 331,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 02.08.2019