Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Rozšíření varovného informačního systému ve městě Český Krumlov, lokální výstražný systém“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi
ve městě Český Krumlov včetně hlásných profilů a hladinoměrů na území ORP Český Krumlov.
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy, zejm. v přílohách č. 1 a 2.

Kompatibilita předmětu plnění se stávajícím systémem zadavatele, jež rozšiřuje, je nutná. Zadavatel v současnosti užívá systém VARIS 4, přičemž tento výrobek má své kódování. Systém VARIS 4 je jako celek schválený MV ČR GŘ HZS coby koncový prvek JSVV (viz www stránky GŘ HZS). Navazující systém musí být schválený MV ČR GŘ HZS coby koncový prvek JSVV a musí být se systémem VARIS 4 kompatibilní.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)

v listinné podobě na adresu Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Provozní doba podatelny: Po a St: 7.30 – 17.00
Út a Čt: 7.30 – 15.30
Pá: 7.30 – 13.00
Kontakt: Mgr. Jana Poláčková, advokát
e-mail: polackova@akck.cz
tel: 724907155

Ing. Pavla Čížková, referent Odboru rozvoje a kontroly veřejných zakázek
e-mail: pavla.cizkova@mu.ckrumlov.cz
tel: 380766705
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie (s uveřejněním výzvy)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.07.2019 13:00
Datum zahájení: 20.06.2019 18:00