Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen v majetku města Český Krumlov VZMR č. 2
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Odborné zajištění plného provozu plynových kotelen v objektech ve vlastnictví města Český Krumlov (podrobný soupis uveden v příloze k Výzvě k podání nabídky). K tomu bude vybraný provozovatel zajišťovat a provádět zejména preventivní a provozní údržbu kotelen a kontrolu činnosti obsluhy, předepsané revize a kontroly veškerého technologického zařízení kotelen (plynová zařízení, tlaková zařízení, elektrická zařízení), provádět odborné prohlídky, odstraňovat závady a nedostatky, po dohodě s vlastníkem provádět nezbytné opravy kotelen, rozvodů topné soustavy a teplé užitkové vody včetně měření a regulace tepla.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Petr Pešek
e-mail: petr.pesek@mu.ckrumlov.cz
tel: 380766701
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie (s uveřejněním výzvy)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.12.2018 09:30
Datum zahájení: 07.11.2018 13:00