Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídkyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova serverové infrastruktury městského úřadu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je:
1. Dodávka serverového řešení (produkční a backup server) včetně souvisejících licencí operačních systémů
2. Dodávka systému pro zálohování
3. Kompletní instalace, konfigurace a oživení systémů a zaškolení administrátorů

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 8 výzvy k podání nabídek - Technická specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 9 - Minimální požadavky na jednotlivé prvky infrastruktury.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
Kontakt: Jan Lippl
e-mail: jan.lippl@mu.ckrumlov.cz
tel: 380766713
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. a IV. kategorie (s uveřejněním výzvy)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.10.2018 10:00
Datum zahájení: 18.09.2018 09:32