Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov
Odesílatel Lucie Novosadová
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2017 16:26:39
Předmět Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Viz příloha


Přílohy
- Zadávací dokumentace final - podepsaná.pdf (247.16 KB)
- Výzva k podání nabídky final - podepsaná.pdf (175.17 KB)