Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přístavba, nástavba a stavební úpravy Mateřské školy Za Nádražím č.p. 223, Český Krumlov
Odesílatel Lucie Novosadová
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2017 15:47:32
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Viz příloha.


Přílohy
- Zadávací dokumentace final - podepsaná.pdf (286.82 KB)
- Výzva k podání nabídky final - podepsaná.pdf (208.09 KB)