Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka elektronické kartotéky typu rotomat, Městský úřad Český Krumlov – odbor dopravy
Odesílatel Tereza Vondroušová
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2017 09:48:43
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Dobrý den,

tímto Vám zasíláme výzvu k podání nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku elektronické kartotéty typu rotomat pro potřeby dokumentace agendy řidičských průkazů na odboru dopravy MěÚ Český Krumlov.

S pozdravem,
Klimešová Tereza
referent oRKVZ, MěÚ Český Krumlov


Přílohy
- Výzva a ZD.pdf (106.60 KB)