Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování územních studií pro město Český Krumlov
Odesílatel Tereza Vondroušová
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2017 16:25:21
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Dobrý den,

tímto Vás vyzýváme k předložení nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování územních stidií pro město Český Krumlov. Nabídku můžete podat na jednu i vícero částí veřejné zakázky.

Pokyny k předložení nabídky naleznete v příloze tohoto emailu, veškeré povinné přílohy jsou ke stažení na webových stránkách města Český Krumlov v sekci veřejné zakázky.

S pozdravem,
Mgr. Tereza Klimešová
referent oRKVZ, MěÚ Český Krumlov


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na plnění VZMR.pdf (95.23 KB)