Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) Parkoviště U Zimního stadionu, Český Krumlov, včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru
Odesílatel Marta Šindelková
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2024 11:10:05
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

posíláme informaci o vyhlášení výzvy k podání nabídky, kterou najdete v sekci Zadávací dokumentace na profilu zakázky:
https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_write_VY_918.html

Termín pro podání nabídky je 7. 6. 2024 v 9:00 h.

Na Vaše nabídky se těší
Mgr. Marta Šindelková
administrátorka veřejných zakázek

Městský úřad Český Krumlov
oddělení strategického řízení a rozvoje
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 766 112
e-mail: marta.sindelkova@ckrumlov.cz


Přílohy
- VZCK-062-2024_VYZVA-k-podani-nabidky_ZhotoveniPD-Parkoviste-U-Zim-Stadionu_podpis.pdf (342.67 KB)