Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov
Odesílatel Tereza Vondroušová
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2016 17:18:20
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Dobrý den,

v souladu s usnesením Rady města 527/RM25/2016 ze dne 31. 10. 2016 Vám zasíláme výzvu k podání nabídky do výběrového řízení "Neživ/otní pojištění majetku města Český Krumlov". Nabídky je možné zasílat na adresu Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov v uzavřené neporušené obálce opatřené textem:
Veřejná zakázka malého rozsahu
"Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov"
NEOTEVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ

S pozdravem,
Klimešová Tereza
referent oRKVZ, Městský úřad Český Krumlov


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_podpis.pdf (298.54 KB)