Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce opěrné zdi, ulice Ke Školce – I. etapa
Odesílatel Marta Šindelková
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2023 16:27:23
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení a milí,

posíláme Výzvu k podání nabídky na následujícím odkazu k zakázce, kterou najdete na profilu zakázky v sekci "Zadávací dokumentace":

https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_sign_VY_749.html

Na Vaši nabídku se těší
Mgr. Marta Šindelková
administrátorka veřejných zakázek

Městský úřad Český Krumlov
Odbor kancelář tajemníka
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 766 112
e-mail: marta.sindelkova@ckrumlov.cz | web: www.ckrumlov.cz