Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení nesklopné pánve elektrické včetně dopravy, zaškolení obsluhy a montáže
Odesílatel Ivana Severová
Organizace odesílatele Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 [IČO: 00583685]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2022 10:15:11
Předmět Výzva

Dobrý den,

tímto si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele elektrické nesklopné pánve do kuchyně školní jídelny ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím 222.

Předem děkuji,
Mgr. Ivana Severová


Přílohy
- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU.pdf (3.88 MB)