Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Český Krumlov, ZŠ T. G. Masaryka, sanace suterénních zdí a obnova kanalizace
Odesílatel surmova@osigeno.cz
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2021 15:15:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

přílohou zasíláme Změnu zadávací dokumentace


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace.zip (247.83 KB)