Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zpracování studie obnovy a modernizace ČOV Český Krumlov
Odesílatel surmova@osigeno.cz
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2021 10:02:31
Předmět Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Viz příloha


Přílohy
- Oznámení o zrušení zadávacího řízení, ČOV, podpis.pdf (132.39 KB)