Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov
Odesílatel Jakub Rýc
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2016 16:27:29
Předmět Výzva k podání nabídky

Viz. příloha


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - podepsaná.pdf (160.76 KB)