Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžné tržní konzultace k projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov" I.
Odesílatel Jan Lippl
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2020 18:07:42
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci

Město Český Krumlov v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také jako “ZZVZ”), vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce v rámci realizace projektu Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006341, který je spolufinancován z EU.


Přílohy
- IROP V28_PTK_pozvanka.pdf (266.19 KB)