Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna svítidel veřejného osvětlení v Českém Krumlově
Odesílatel Jana Kitzbergerová
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.12.2019 12:17:54
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení č. 3_VZCK 0029_2019_el. podpis_čr.pdf (201.53 KB)