Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS 2019“
Odesílatel Jana Kitzbergerová
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2019 18:26:12
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení,

vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS 2019“. Kompletní text výzvy vč. zadávacích podmínek dostupný na URL veřejné zakázky: https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000400

S pozdravem

Jana Kitzbergerová, advokát
v zastoupení za město Český Krumlov
_______________________________
Jana Kitzbergerová, advokát
ev.č. ČAK 17905, IČ 06625231
sídlem Rooseveltova 48, Český Krumlov
e-mail: advokat@akck.cz tel. 724907155