Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Rozšíření varovného informačního systému ve městě Český Krumlov, lokální výstražný systém“
Odesílatel Jana Kitzbergerová
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2019 20:11:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Změna a doplnění zadávací dokumetnace č. 1_VZCK 0007_2019_el. podpis čas. razítko.pdf (194.98 KB)