Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup a dodávka elektrického konvektomatu a elektrického kotle
Odesílatel Adam Fikejs
Organizace odesílatele Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 [IČO: 00583693]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2019 08:58:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace - změna data dodání do 18. 2. 2019