Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Český Krumlov - modernizace MDKS
Odesílatel Lenka Kolářová
Organizace odesílatele Město Český Krumlov [IČO: 00245836]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2018 08:01:59
Předmět Výzva

Dobrý den,
tímto Vás vyzíváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Český Krumlov - modernizace MKDS". Podrobnosti naleznete ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

S pozdravem,

Ing. Lenka Kolářová
referent oRKVZ, městský úřad Český Krumlov


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (287.51 KB)